استماع

(طعم تلخ خاطره با صدای حمیدرضا مجیدی و شعر امیر....

(طعم تلخ خاطره با صدای حمیدرضا مجیدی و شعر امیر ساغریچی...

 • شاركها

التعليقات

 • pikabob photo avatar
  user876242512 - 2014/02/26 09:40:04

  عالی

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/02/01 08:33:41

  ❤️❤️❤️

 • pikabob photo avatar
  Osvaldo Olvera - 2014/02/01 00:29:04

  beautiful music and performance

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:47:31

  و بدانی که در آن لحظه چه حالی دارم....!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:46:40

  تا تو ایستاده ، نگاهم کنی ! با لبخند...!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:45:55

  که سراسیمه قدمهای تو را بشمارم...!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:44:37

  همه دنیای من ساده دل این رویا بود !

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:43:08

  رد پای تو پراکنده بر این گستره بود....!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:42:20

  یادم آید که به هنگام شکوفایی صبح !

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:39:39

  و خیالات تو بی دغدغه پابرجایند...!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:37:52

  و نگاهت به دلم بذر عطوفت میکاشت...!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:36:36

  راحت از عشق برای تو سخن میگفتم...!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:35:12

  جرأتم فاصله ها را ز میان برمیداشت...!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:34:15

  آه اگر رهگذر کوچه ی ما بودی باز....!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:32:46

  حیف دنیای من امروز پر از تنهایی ست....!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:32:01

  حیف...!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:31:11

  و به شوقت نفسی تازه کند فردایم....!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:29:54

  و به فریاد بگویم که تو را میخواهم....!

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:29:20

  و به فریاد بگویم !

 • pikabob photo avatar
  sh@ereh - 2014/01/31 23:28:50

  تا من آن پنجره ی یخ زده را بگشایم....!


رمز الاستجابة السريعة

وصف

اعلاناتAll right reserved - Copyright © 2014 - Developed by Baakaat.com - باقات الويب - شروط الاستخدام - الخصوصية - اتفاقية الاستخدام - اتصل بنا