استماع

Khosro - Shakibaei - Mehrabani - Ziba.

Khosro - Shakibaei - Mehrabani - Ziba

  • شاركها

التعليقات

لا توجد نتائج

رمز الاستجابة السريعة

وصف

زیبا هوای حوصله ابری است... چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا زیبا! هنوز عشق در حول و حوش چشم تو می چرخد از من مگیر چشم دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بالایت درتندباد عشق نلرزد زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس میکنم آنگونه عاشقم که نیستان را یکجا هوای زمزمه دارم آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است زیبا! چشــــم تو شعر چشـــــم تو شاعر است من دزد شعرهای چشم تو هستم زیبا! کنار حوصله ام بنشین بنشین مرا به شط غزل بنشان بنشان مرا به منظره عشق بنشان مرا به منظره باران بنشان مرا به منظره رویش من سبز میشوم زیبا! ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار بر من ببار تا که برویم بهاروار چشم از تو بود و عشق بچــــــرخانم بر حول این مدار زیبا! تمام حرف دلم این است من عشق را به نام تو آغاز کردم در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا محمد رضا عبدالملکیا

اعلاناتAll right reserved - Copyright © 2014 - Developed by Baakaat.com - باقات الويب - شروط الاستخدام - الخصوصية - اتفاقية الاستخدام - اتصل بنا